Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

En aquest espai trobareu digitalitzats, els bulletins informatius que periòdicament realitzem al col·lectiu per a informar-te d’allò que ocorre a la política quotidiana municipal. També podràs torbar-los a la teua bústia en paper cada cop que els repartim.

BULLETÍ INFORMATIU (NÚMERO 1). Bulletins Informatius. 4 Novembre 2013

Etiquetes